Co je to OPTIPLAN

Zavádí ověřené evropské standardy v dokumentování zdravotní a sociální péče.

Pacient/klient, se všemi svými problémy a potřebami, stojí ve středu zájmu celého zdravotnického i sociálního zařízení!!!

Dokumentační systém Optiplan:

  • vyhovuje zákonným normám o vedení zdravotnické dokumentace v ČR
  • splňuje požadavky, které jsou kladeny na dokumentaci při realizaci sociální péče, napomáhá realizovat zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe (MPSV-2002)
  • poskytuje úplné, rychlé, kontinuálně vedené informace o pacientovi/klientovi

Při realizaci zdravotní péče orientované na pacienta a sociální péče orientované na klienta zachycuje informační a dokumentační systém Optiplan chronologický průběh poskytnuté péče. Při specifické a organizačně náročné práci zdravotnického týmu vede:

  • k individualizované dokumentaci - respektováním individuality každého pacienta/klienta, ale také zajištěním individuální odpovědnosti za poskytnutou péči
  • ke komplexní dokumentaci - sjednocením záznamů všech zúčastněných poskytovatelů péče
  • k systému a pořádku v dokumentaci - minimalizací chyb, jednoduchými a smysluplnými záznamy
  • k týmové spolupráci - společným dokumentováním všemi poskytovateli péče
  • k plynulému toku informací - kontinuitou informací
  • ke kontrolovanému důkazu poskytnuté péče
  • k zajištění bezpečnosti pacientů/klientů i poskytovatelů péče - dokumentace slouží jako pracovní podklad i kontrolní doklad
Copyright © 2007 DOS CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design CREATION.CZ