SOCIÁLNÍ PÉČE

Domovy pro seniory. Domovy se zvláštním režimem. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Produkty

Dokumentace

Zavádíte standardy kvality sociálních služeb do praxe? Rozhodli jste se vést o klientovi bezpečné údaje tak, aby Vám umožnily plánovat a poskytovat odborné a kvalitní služby a vše efektivním způsobem zaznamenávat? Dokumentace systému Optiplan Vám pomůže!

V tiskopisech najdete vše důležité pro péči a obsluhu klientů. Tiskopisy jsou navržené pro sociální i zdravotní péči a odpovídají platné legislativě.

1. oddíl desek obsahuje všechny formuláře, které jsou třeba pro ošetřovatelskou péči:

  • ordinace lékaře
  • životně důležité funkce
  • list léků
  • další záznamy a ordinace (konzilia, odběry, DIA-poradny, ...)

Ve 2. části desek je dokumentovaný celý ošetřovatelský proces, specificky upravený pro sociální péči. Od podrobné anamnézy potřebné k individuální péči o každého klienta, přes vypracovaný plán péče s navrženými intervencemi a realizací péče, až po zhodnocení péče v hlášení. Jednodušeji to již nejde!!!
Najdete zde celou řadu dalších dokumentů, jako např. sledování a dokumentování bilance tekutin, prevenci dekubitů, omezujících opatření, potřeby zdravotnického materiálu apod.
Každý krok Vaší náročné péče bude co nejjednodušeji zaznamenán a tím Vás dokumentace ochrání.

Tato dokumentace garantuje, že:

  • klient je individualita, která stojí se všemi svými bio-psycho-sociálními potřebami ve středu našeho zájmu
  • bude dokladováno provedení veškeré péče
  • přitom co nejjednodušší systém zaznamenávání, který (po zapracování) bude poskytovatele péče co nejméně zatěžovat.

Poradenství

Proškolíme v dokumentaci Optiplan.

Upravíme dokumentaci podle Vašich představ tak, aby odpovídala Vašim požadavkům a splňovala legislativní normy.

Navrhneme nový tiskopis.

Copyright © 2007 DOS CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design CREATION.CZ